Skontaktuj się z nami

Władze Stowarzyszenia oraz kolegiów doradczych

Stan na rok 2017r.

 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

 

Ireneusz Dzierżęga

1. Prezes Zarządu – Ireneusz Dzierżęga

Historyk, publicysta, działacz społeczny, założyciel Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka (2001), współorganizator Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Ojcostwa (2007), przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny w latach 2009-2011 m. st. Warszawy, Członek Prezydium DKDS Warszawa Wawer 2010-2012. Założyciel Stowarzyszenia Narodowe Centrum Ojcostwa. Absolwent WSOWZ we Wrocławiu, historię studiował na wydziale historycznym UW oraz AON w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia z zakresu bezpieczeństwa /WAT/ oraz praw człowieka na Wydziale Nauk Prawnych PAN.

 

Katarzyna Banasik

2. Wiceprezes Zarządu – mec. Katarzyna Banasik

Radca prawny, publicysta, działacz społeczny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Uniwersytetu Emst Moritz Universitat w Greifswaldzie. Specjalista prawa rodzinnego, majątkowego oraz w zakresie mediacji rodzinnych. Koresponduje ponadto w języku angielskim i niemieckim.

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

 

Piotr Świderski

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Piotr Świderski

Prawnik, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant prawa w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od 2009 roku współpracuje z renomowanymi, warszawskimi kancelariami prawnymi oraz aktywnie działa na rzecz stowarzyszeń i fundacji, w tym działających na rzecz praw dziecka i rodziców. Specjalista w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, handlowego i gospodarczego.
www.kancelariaswiderski.pl

 

Magdalena Broniek

2. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Magdalena Broniek

Prawnik, aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2015). W latach 2011-2015 członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, w 2013 roku pełniła funkcję Dyrektora ds. Public Relations grupy lokalnej w Lublinie; pracownik Kancelarii Prawniczej specjalizującej się m. in. w prawie rodzinnym i opiekuńczym.

 

Członkowie Kolegium Zarządu:

 

Anna Dudak

1. Prof. nadzw. dr hab. Anna Dudak

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie, autorka wielu opracowań naukowych o ojcostwie, m.in. Samotne ojcostwo, Kraków 2006; Radzenie sobie ojców ubiegających się o prawo do dziecka a ich zasoby osobiste, Lublin 2013; Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem, Lublin 2017, (współautor K. Klimkowska); Promowanie zaangażowanego ojcostwa jako nowe rozwiązanie w zakresie pomocy i wsparcia samotnych ojców [w:] K. Denek. A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.) Edukacja jutra. Problemy współczesnej rodziny, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2015, ss.35-46; The role and importance of family mediation as seen by fathers claiming custody of their children [w:] Edukacja dla współczesności, tom I, s. 261-268, 2015. Ukraina; Wizerunek współczesnego mężczyzny w roli ojca [w:] E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, T.B. Chmiel, Współczesne ojcostwo. Konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne, Toruń 2016, Adam Marszałek, s. 13-23; Doświadczanie przemocy przez mężczyzn w sytuacji konfliktu rodzinnego – perspektywa badawcza, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 13/2016, s. 89-99; Self-esteem of the fathers suing for the right of contact with the child, Studium Vilnense A, vol. 13, 2016, pp. 91-94; Alternating custody as seen by fathers claiming custody of their children, Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія “Педагогіка”, 4/36, 2017, s. 105-117; Obraz ojca w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, „Pedagogika Społeczna” nr 2(64), 2017, s. 119-135.

 

2. Adam Andrzejewicz – lekarz specjalista;
3. Dr Cezariusz Sońta – doktor prawa, wykładowca akademicki;
4. Monika Domino-Wolańczyk – prawnik;
5. Mec. Anna Szczepaniak – adwokat;
6. Mec. Agata Mazur – adwokat;
7. Mec. Katarzyna Stankiewicz – adwokat;
8. Mec. Monika Wszołek – adwokat;
9. Prof. nadzw. dr hab. Jacek Kulbaka – – naukowiec, pedagog, historyk, wykładowca akademicki i szkolny;