Skontaktuj się z nami

Walka z nadużyciami egzekucji komorniczych. Komornicy przestaną być bezkarni.

Zwiększenie nadzoru nad komornikami, poszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wprowadzenie obowiązku nagrywania czynności egzekucyjnych – to niektóre założenia nowego prawa tworzonego przez Sejm. Posłowie przyjęli też zmianę w obowiązującej ustawie z 1997 r.

W maju br. rząd przyjął dwa projekty ustaw przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, które mają zmienić całkowicie zasady działalności komorników. Planowane zmiany mają wejść w życie od stycznia przyszłego roku.

Zmiany proponowane przez rząd mają wprowadzać zakaz zajmowania mienia w wypadku wykazania przez dłużnika, że nie należy ono do niego, obowiązek nagrywania przez komornika przeprowadzanych czynności oraz konieczność wykonywania czynności osobiście, a nie np. za pośrednictwem asesora. Projektem zajmuje się obecnie nadzwyczajna podkomisja sejmowa.

Chcemy skończyć z sytuacją, w której komornik z asesorem są traktowani jak Gargamel ze swoim kotem Klakierem

– mówi „Codziennej” przewodniczący podkomisji Waldemar Buda z PiS u. Jak wyjaśnia, obywatele często obawiają się bowiem, że komornik będzie działał w sposób niezgodny z prawem.

Słyszeliśmy o wielu wypadkach, w których komornicy rzeczywiście działali na granicy prawa, a także z rażącym jego naruszeniem. Reforma była oczekiwana, zapowiadaliśmy ją już w programie wyborczym. Ustawa zapewnia sprawność i skuteczność egzekucji – co jest obowiązkiem państwa, będzie też eliminowała patologie, z którymi mieliśmy do czynienia

– zapewnia poseł.

http://niezalezna.pl/203695-walka-z-naduzyciami-egzekucji-komorniczych-komornicy-przestana-byc-bezkarni